Zhengzhou Jinke Sales House

Location: Henan, China

Building Area: 2,045 sqm

Client: Henan Guofengyuan Real Estate Co., Ltd.


Zhengzhou Jinke Sales House

Location: Henan, China

Building Area: 2,045 sqm

Client: Henan Guofengyuan Real Estate Co., Ltd.


BACK Prev
Share on Wechat


Long press the QR code to follow us