Yuxi Fuxian Lake Huangjinhaian Residential

Location: Yunnan, China

Building Area: 28,225 sqm

Client: Yunnan YMCI Group


Yuxi Fuxian Lake Huangjinhaian Residential

Location: Yunnan, China

Building Area: 28,225 sqm

Client: Yunnan YMCI Group


BACK Next Prev
Share on Wechat


Long press the QR code to follow us